Tag på økologisk landbrugsskole

Tag på økologisk landbrugsskole

Vil du være landmand på den moderne måde? Så var det måske en idé at tage på økologisk landbrugsskole og få en faglært uddannelse, hvor det er det bæredygtige landbrug, der er i fokus.

Der findes en god halv snes landbrugsskoler i Danmark, hvor unge mennesker kan tage en uddannelse til faglært landmand og siden bygge oven på med forskellige former for tillægsuddannelser. Kun en enkelt af disse, nemlig Kalø Landbrugsskole, er rent økologisk, men andre steder kan man tage økologiske kurser.

Den væsentligste forskel på et økologisk og et konventionelt landbrug er, at der på det økologiske landbrug ikke bruges kunstgødning eller sprøjtemidler. at gårdens drift vil være anderledes tilrettelagt end driften på en konventionelt drevet gård, og dette afspejler sig selvfølgelig også i uddannelsen til økologisk landmand.

Ofte vil du som landbrugselev inden for økologi komme til at beskæftige dig meget mere med husdyr, end hvis du tog en konventionel uddannelse til faglært landmand. Der vil ofte være husdyr på en økologisk gård, fordi man ikke må bruge kunstgødning, men jo skal kunne gøde sine afgrøder. Desuden arbejder økologer meget mere med produktion af grøntsager og forskellige nicheafgrøder, så det er et anderledes liv at være økologisk landmand i forhold til at drive en konventionel gård.

Nogle elever har kritiseret den økologiske landbrugsskole for at have en uddannelse, de landbrug og ikke tilgodese de små brug, som der er mange af i den økologiske sektor. Disse elever mener, det er forkert at indrette uddannelsen, så den stiler efter, at man skal kunne drive en stor, konventionel gård, når virkeligheden er, at mange af de nye økologiske landmænd vil komme til at arbejde på mindre, mere alsidige gårde.

Har du selv lyst til den økologiske vej, er det imidlertid en stor fordel at have en faglært uddannelse inden for landbrugsfaget bag dig, så du er rustet til de mange udføringer, du vil møde. God fornøjelse med din nye uddannelsesretning!

Comments are closed.
nisarg